BETONSKE KAMIONSKE VAGE

BETONSKE KAMIONSKE VAGE

Betonske kamionske vage proizvode se od armiranog betona sa čeličnom oplatom koja ujedno služi kao šalung, što kasnije sprečava krunjenje samog betona.

Betonske vage za merenje kamiona u odnosu na čelične imaju prednost u samoj ceni vage, dok je cena građevinskih radova nešto veća. U zbiru cena vage i građevinskih radova je manja nego kod čelične mobilne vage.

Glavna mana ovog tipa proizvoda je što se u zavisnosti od proizvođača do proizvođača težina jednog segmenta kreće se oko 15 tona, pa je ukupna težina vage između 40 i 50 tona.

Širina segmenta je 3 metra (ili više) tako bi u slučaju selidbe na drugu lokaciju u prenosu vage morala da učestvuju tri kamiona koja bi prenosila vangabaritni teret pa se sama selidba uglavnom ne isplati.