USLOVI ZA PUŠTANJE KOLSKE VAGE U RAD

USLOVI ZA PUŠTANJE KOLSKE VAGE U RAD

Puno je stvari, i praktičnih i zakonskih koje je potrebno ispuniti kako bi vaga mogla da se overi i pusti u rad.

 

Neke od najbitnijih su:

-pre i posle vage  mora biti minimum 8 metara ravnog puta da bi kamion mogao da siđe sa nje i da počne da “mota”. Ako je vaga dugačka 18 m, a put pre i posle vage 8m da bi bila pravilno postavljena potrebno je minimum 34m u pravcu i 3-3,5 m šitine u zavisnosti od modela vage i načina ugradnje.

– ukoliko vaga ima navozne rampe, ugao na njima ne sme biti veći od 5%, što u praksi znači da na svakih 5cm visine rampa mora biti dugačka 1m. Ako je teren recimo pod nagibom pa je sa jedne strane kolske vage nailazak na “nuli” a sa druge strane je rampa visine 60cm, sa te strane pad mora biti dugačak minimum 12m.

– vagarska kućica mora biti u tih 18m kojiko je dugačka vaga, ne mora biti tačno na sredini (nekada je morala kod starih kamionskih vaga koje su imale polugu). Kućica mora imati neometan pogled na sva četiri ćoška vage. Ako postoji objekat pored same kamionske vage, neretko se izbije portal koji ima prozore na tri strane, ili se postavi montažna kućica sa sličnim karakteristikama.

Ako kućica nije na tom mestu, kolska vaga se može pokriti kamerama ali sve mora biti jasno vidljivo.